Навигация
Паспорти
ПАСПОРТИ


ПАСПОРТИ ПО КВАРТАЛИ – ГР.СЛИВЕН

         Тук може да получите пълна информация за имотите на територията на гр.Сливен и тяхната история, като са приложени различни кадастрални и устройствени планове – стар кадастър и предходни регулации от началото и средата на ХХ-ти век, действащ Кадастрален план на подземните проводи и съоръжения, действащ План за застрояване и др.
 
         Пример: Имотът, за който правите справка се намира в квартал 55  по действащия План за регулация на гр.Сливен. Влизате в „Паспорти по квартали – гр.Сливен” в папка „кв.055-ЦГЧ” и получавате следната информация:  
 
216 1916g.jpg – сканиран образ на кв.216 по кадастралния и регулационен план на гр.Сливен от 1916г., в който попада част от територията на сегашния кв.55.
215 1930g.jpg – сканиран образ на кв.215 по кадастралния и регулационен план на гр.Сливен от 1930г., в който попада част от територията на сегашния кв.55.
kad_13 1957g.jpg – сканиран образ на картон №13 от кадастралния и регулационен план на гр.Сливен от 1957г., в който попада част от територията на сегашния кв.55.
kad_14 1957g.jpg – сканиран образ на картон №14 от кадастралния и регулационен план на гр.Сливен от 1957г., в който попада част от територията на сегашния кв.55.
k-n 12 PPS.jpg – сканиран образ на картон №12 /I-част/ от кадастралния план на подземните проводи и съоръжения, в който попада част от територията на кв.55.
k-n 12-2 PPS.jpg – сканиран образ на картон №12 /II-част/ от кадастралния план на подземните проводи и съоръжения, в който попада част от територията на кв.55.
k-n 13 PPS.jpg – сканиран образ на картон №13 /I-част/ от кадастралния план на подземните проводи и съоръжения, в който попада част от територията на кв.55.
k-n 13-2 PPS.jpg – сканиран образ на картон №13 /II-част/ от кадастралния план на подземните проводи и съоръжения, в който попада част от територията на кв.55.
k-n 20 PPS.jpg – сканиран образ на картон №20 /I-част/ от кадастралния план на подземните проводи и съоръжения, в който попада част от територията на кв.55.
k-n 20-2 PPS.jpg – сканиран образ на картон №20 /II-част/ от кадастралния план на подземните проводи и съоръжения, в който попада част от територията на кв.55.
k-n 21 PPS.jpg – сканиран образ на картон №21 от кадастралния план на подземните проводи и съоръжения, в който попада част от територията на кв.55.
kv55 PUP.jpg – сканиран образ на Плана за застрояване на кв.55.

            За по-удобно ползване на Кадастралния план на подземните проводи и съоръжения на ж.к.”Дружба”, ж.к.”Сини камъни”, ж.к.”Българка”, ж.к.”Младост”,  ж.к.”Ст.Заимов”, кв.”Речица” и кв.”Дебелата кория” са приложени схеми на картоните от плана по квартали – „Shema na PPS.jpg”
Директно се визуализират в GIS цифровите Планове за застрояване на населените места, за които има изработени такива.  


ПАСПОРТИ ПО СЕЛА
 
            Тук получавате информация за имотите в урбанизираните територии на общината, като са приложени сканирани образи на действащите Планове за застрояване и Планове за регулация по населени места.