Навигация
Инструкция за работа с ГИС

Ръководство за УЕБ-ГИС

 • Движение по картата
  • Цяла карта
   Бутонът за цяла карта ви връща към първоначалния изглед, от който виждате цялата карта.
  • Приближаване
   • Чрез бутона с лупа и знак плюс
    Бутонът позволява Вие да зададете прозореца, който искате да виждате – натиснете го, след това задръжте левия бутон на мишката върху картата и я придвижете, така че да покрие областта, която искате да видите.
   • Чрез колелцето на мишката
    Завъртете колелцето на мишката напред или назад, съответно за да се приближите или отдалечите от обекта. Колелцето е удобно за фино приближение.
  • Преместване
   • Чрез бутона с ръка
    Натиснете бутона с ръка, след това задръжте левия бутон на мишката върху картата и преместете в желаната посока
  • Предишни изгледи
   Натискайки бутоните със стрелки наляво и надясно може да се връщате съответно на предишни и следващи изгледи, които сте гледали.
  • Измерване на разстояние
   Натиснете бутона за измерване на разстояние, след което въведете линия (от колкото желаете точки), чиято дължина искате да намерите, като щраквате върху картата веднъж с левия бутон върху местата, където искате да поставите следващата точка. За да приключите измерването, щракнете два пъти на картата върху последната точка, до която искате да измерите разстоянието. В прозореца за измерване се изписва дължината на въведената линия.
  • Извличане на данни за обектите по картата
   Натиснете бутона с голям въпросителен знак, след което с левия бутонна мишката щракнете върху обект от картата, за който искате да видите данните. В прозореца за текстови данни излизат данните за избрания обект:
   Ако на посоченото място има повече от един обект с данни, можете да преминавате между тях, използвайки бутоните със стрелки наляво или надясно под текстовите данни.
  • Видимост на слоеве
   Върху една карта може да има множество данни за различни видове обекти, групирани по слоеве. Дали графиката от даден слой да се вижда или не, се определя от прозореца със слоеве. Оттук също можете да скривате и показвате наличните
   тематични щриховки, както и да променяте подложката на картата.
  • Обновяване на изгледа
   Бутонът за обновяване на изгледа извлича наново от сървъра текущо видимата част от картата.