ОБЩИНА СЛИВЕН

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Срок начална дата
Срок крайна дата
Тип на вр. разрешително
Стока
Съоръжение
Място
Площ
Деловодство №
Деловодство дата
Наименование на търговеца
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
01.04.2010 г.31.10.2010 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩ МАСИУЛ.ВЕЛИКОКНЯЖЕВСКА №3 ОРД - 04 - 402.04.2012 г.ЕООД"ВАКОМ-Л"
01.04.2011 г.31.10.2011 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩ МАСИКВ."БЪЛГАРКА" БЛ.23 ОРД - 04 - 409.01.2012 г."ФИФА 08"ООД
01.04.2011 г.31.10.2011 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩ МАСИБУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" №1188ОРД 04-409.01.2012 г."ВАИ 2008"ЕООД
01.05.2011 г.30.11.2011 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩ МАСИКВ."СТОЯН ЗАИМОВ"№6924ОРД 04-409.01.2012 г.ЕООД "ЕСТИР"
01.05.2011 г.31.10.2011 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩ МАСИБУЛ."ХР.БОТЕВ" №2114ОРД 04-409.01.2012 г."МЕДИАПОЛИС" ООД
01.05.2011 г.31.10.2011 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩ МАСИУЛ."ПЕТКО Д.ПЕТКОВ" №1817.6ОРД 04-409.01.2012 г."ГЛОБУС - ЕС" ООД
01.04.2012 г.30.09.2012 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩ МАСИКВ."БЪЛГАРКА" БЛ.23  19.10.2012 г."ФИФА 08"ООД
01.04.2012 г.31.10.2012 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩ МАСИБУЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" №1188 30.08.2012 г."ВАИ 2008"ЕООД
01.05.2012 г.31.10.2012 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩ МАСИУЛ.ВЕЛИКОКНЯЖЕВСКА №3  23.10.2012 г.ЕООД"ВАКОМ-Л"
01.06.2012 г.31.10.2012 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩ МАСИКВ."СТОЯН ЗАИМОВ"№6924 30.08.2012 г.ЕООД "ЕСТИР"
01.06.2012 г.31.10.2012 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩ МАСИГР.СЛИВЕН, УЛ."ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ" №1  15.12.2012 г."АЗИМОВ" ЕООД
01.06.2012 г.01.10.2012 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩ  ГР.СЛИВЕН, КВ.РЕПУБЛИКА, ДО БЛ.40  15.12.2012 г."СЕВЪН ТУЕЛВ" ЕООД
01.06.2012 г.01.07.2012 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩ МАСИКВ."БЪЛГАРКА" 67924704-134414.05.2012 г.ЕООД "ШАКЛИЯН ПАСТРИ"
01.01.2013 г.01.01.2014 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩМЕСНИ ПРОДУКТИ НА СКАРАКОЛИЧКАгр.Сливен, кв."Даме Груев" до бл.93.54704-2104.01.2013 г."ДИЕЛ МС" ЕООД
01.01.2013 г.01.01.2014 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩИМИТАЦИОННА БИЖУТЕРИЯСТАТИВгр.Сливен, бул."Цар Освободител" пред БИРАРИЯ "МАКИ"14704-603.01.2013 г."СКАРАБЕЙ 09" ЕООД
01.01.2013 г.01.01.2014 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩХАМБУРГЕРИКОЛИЧКАгр.Сливен, бул."Цар Освободител" №754704-102.01.2013 г."КРИСТИС-СЛИВЕН" ЕООД
01.01.2013 г.01.01.2014 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩПИЦИКОЛИЧКАгр.Сливен, бул."Цар Освободител" №5 пред ДНА54704-1904.01.2013 г."ЕР АЙ ДЖИ КОМЕРС" ЕООД
01.01.2013 г.01.01.2014 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩКАФЕ, БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, СЛАДКИ ИЗДЕЛИЯ4бр.МАСИ И 16бр.СТОЛОВЕгр.Сливен, ул."Елисавета Багряна" №1 до Текстилен техникум184701-1509.01.2013 г.ЕТ "САС - Стоян Ангелов"
01.01.2013 г.01.01.2014 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩАТРАКЦИОНИСТАЦИОНАРНИ ДЕТСКИ КОЛИЧКИ/КЛАТУШКИ И СТАЦИОНАРНА ВЪРТЕЛЕЖКАгр.Сливен, бул."Цар Освободител" срещу КОКТЕЙЛ-БАР "ЛАРГО"44704-3207.01.2013 г."ПЛАМА КЪНСТРЪКШЪН" ЕООД
01.01.2013 г.01.01.2014 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩДЕТСКИ АТРАКЦИОНИСТАЦИОНАРНИ ДЕТСКИ КОЛИЧКИ - ТИП КЛАТУШКИгр.Сливен, бул."Цар Освободител" срещу бирария "МАКИ"34704-3107.01.2013 г."ПЛАМА КЪНСТРЪКШЪН" ЕООД
01.01.2013 г.01.01.2014 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩЦАРЕВИЦА НА ПАРАКОЛИЧКАгр.Сливен, пл."Добри Желязков" срещу НТС24701-804.01.2013 г.ЕТ "МУДЕВЦИ - КИРИЛ МУДЕВ"
01.01.2013 г.01.01.2014 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩЦАРЕВИЦА НА ПАРАКОЛИЧКАгр.Сливен, ул."Димитър Добрович" южно от банка ДСК24701-704.01.2013 г.ЕТ "МУДЕВЦИ - КИРИЛ МУДЕВ"
01.01.2013 г.01.01.2014 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩПИЛЕТА НА ГРИЛГРИЛгр.Сливен, бул."Цар Симеон" №414701-4022.01.2013 г.ЕТ "НИКОВ-ИВАН КОСТАДИНОВ"
01.01.2013 г.01.01.2014 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩЦАРЕВИЦА НА ПАРАКОЛИЧКАгр.Сливен, бул."Цар Освободител" източно от входа на Исторически музей24701-2215.01.2013 г.ЕТ "ДЕТЕЛИНА - Радка Янкова"
01.01.2013 г.01.01.2014 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ И ХЛЯБРЕМАРКЕгр.Сливен, бул."Стефан Караджа"- северната страна на бивша аптека "Фарма"44703-111.01.2013 г."СИНИГЕР - 52 - Сивилови с-ие" СД
01.02.2013 г.01.01.2014 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩТЕСТЕНИ ЗАКУСКИКОЛИЧКА ЗА ПРОДАЖБА НА ТЕСТЕНИ ЗАКУСКИ НА ОТКРИТОгр.Сливен, бул."Цар Освободител" №254704-45514.02.2013 г."МАРИТ 68" ООД
01.02.2013 г.01.01.2014 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩТЕСТЕНИ ЗАКУСКИКОЛИЧКАгр.Сливен, бул."Цар Освободител" №254704-43513.02.2013 г."МИТЕВ - 68" ЕООД
01.02.2013 г.01.01.2014 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩТЕСТЕНИ ЗАКУСКИКОЛИЧКАгр.Сливен, бул."Цар Освободител" №254701-6911.02.2013 г.ЕТ "ЮРА - Руска Бойчева"
01.03.2013 г.01.01.2014 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩПУКАНКИКОЛИЧКАгр.Сливен, бул."Цар Освободител" №1224701-8118.02.2013 г.ЕТ "БОРКО - Зарафинка Димова"
01.03.2013 г.01.01.2014 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩЦАРЕВИЦА НА ПАРАКОЛИЧКАгр.Сливен, бул."Цар Освободител" срещу магазин "Вижън"24701-1004.01.2013 г.ЕТ "ФАНАГОРИЯ - Дамян Тодоров"
01.04.2013 г.01.11.2013 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩКАФЕ, БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, СЛАДКИ ИЗДЕЛИЯ3бр.МАСИ и 12бр.СТОЛОВЕгр.Сливен, ул."Лъдженска" №6144704-92901.04.2013 г."СИМОВИ" ООД
01.04.2013 г.01.11.2013 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩКАФЕ, БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, СЛАДКИ ИЗДЕЛИЯ8бр.МАСИ и 32бр.СТОЛОВЕгр.Сливен, бул."Цар Освободител" №57А384704-93602.04.2013 г."МУСТАН" ООД
01.04.2013 г.01.11.2013 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩКАФЕ, БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, СЛАДКИ ИЗДЕЛИЯ9бр.МАСИ и 36бр.СТОЛОВЕгр.Сливен, ул."Д.и К.Константинови" №3404704-93502.04.2013 г."МУСТАН" ООД
01.04.2013 г.01.11.2013 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩКАФЕ, БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, СЛАДКИ ИЗДЕЛИЯ4 бр.МАСИ И 16бр.СТОЛОВЕГР.СЛИВЕН, УЛ."ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ" №1184704-67812.03.2013 г."АЗИМОВ" ЕООД
01.04.2013 г.01.11.2013 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩКАФЕ, БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, СЛАДКИ ИЗДЕЛИЯ10бр. МАСИ и 40бр. СТОЛОВЕгр.Сливен, бул."Цар Освободител" №17444704-91101.04.2013 г."ГОРИЦА" ЕООД
01.04.2013 г.01.11.2013 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩКАФЕ, БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, СЛАДКИ ИЗДЕЛИЯ2бр. МАСИ И 8бр. СТОЛОВЕгр.Сливен, ул."Г.С.Раковски" №5494704-66311.03.2013 г.'КЛУБ ГТ" ООД
01.04.2013 г.01.11.2013 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩКАФЕ, БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, СЛАДКИ ИЗДЕЛИЯ6бр.МАСИ и 18бр.СТОЛОВЕгр.Сливен, бул."Хаджи Димитър" №3224704-88528.03.2013 г."АРА-ФУДС" ООД
01.04.2013 г.01.11.2013 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩСЛЪНЧЕВИ ОЧИЛАСТИЛАЖгр.Сливену бул."Цар Освободител", северно от "ЕКСПРЕСБАНК"24704-90201.04.2013 г."ДЖИДЖОНИ" ООД
01.04.2013 г.01.11.2013 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩКАФЕ, БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, СЛАДКИ ИЗДЕЛИЯМАСИ И СТОЛОВЕгр.Сливен, бул."Стефан Стамболов" №4 4704-123324.04.2013 г."ДИ - КЕЙ" ЕООД
01.04.2013 г.01.11.2013 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩКАФЕ, БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, СЛАДКИ ИЗДЕЛИЯ13бр.МАСИ и 52бр.СТОЛОВЕгр.Сливен, кв."Клуцохор" до бл.19574704-93302.04.2013 г."САВИНА 95" ЕООД
01.04.2013 г.01.11.2013 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩКАФЕ, БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, СЛАДКИ ИЗДЕЛИЯМАСИ И СТОЛОВЕгр.Сливен, бул."Цар Освободител" № 30 4704-99205.04.2013 г."СТЕЛА СФМ" ЕООД
01.04.2013 г.01.11.2013 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩКАФЕ, БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, СЛАДКИ ИЗДЕЛИЯ6бр.МАСИ и 24бр.СТОЛОВЕгр.Сливен, кв."Българка" №23 - партер264704-116222.04.2013 г."МАЛЕНА КК" ЕООД
01.04.2013 г.01.11.2013 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩКАФЕ, БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, СЛАДКИ ИЗДЕЛИЯ5бр.МАСИ и 20бр. СТОЛОВЕгр.Сливен, Новоселски мост224704-105310.04.2013 г."ЮРУКОВ-59" ЕООД
01.04.2013 г.01.11.2013 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩТЕСТЕНИ ЗАКУСКИ4бр.МАСИ ТИП "ЩЪРКЕЛ"гр.Сливен, ул."Дели Ради" №554704-104310.04.2013 г."ЖЕЛЕВ - 96" ЕООД
01.04.2013 г.01.11.2013 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ1бр.МАСА и 4бр.СТОЛОВЕгр.Сливен, ул."Георги Икономов" №3944704-112316.04.2013 г."ТИМС - 2010" ООД
01.04.2013 г.01.11.2013 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩКАФЕ, БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, СЛАДКИ ИЗДЕЛИЯМАСИ И СТОЛОВЕгр.Сливен, ул."Димитър Пехливанов" №1 4704-100808.04.2013 г."ГЛОБУС - ЕС" ООД
01.04.2013 г.01.11.2013 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩКАФЕ, БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, СЛАДКИ ИЗДЕЛИЯ7бр.МАСИ и 28бр.СТОЛОВЕгр.Сливен, бул."Христо Ботев" до бл.45314704-96704.04.2013 г."ДАРИЯ-2011" ЕООД
01.04.2013 г.01.11.2013 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩПИЦИ, КАФЕ, БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, СЛАДКИ ИЗДЕЛИЯМАСИ И СТОЛОВЕгр.Сливен, бул."Цар Освободител" №8 4704-94002.04.2013 г."МАРТИ-ПОЛИ" ЕООД
01.04.2013 г.01.11.2013 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩКАФЕ, БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, СЛАДКИ ИЗДЕЛИЯ32бр.МАСИ и 128бр.СТОЛОВЕгр.Сливен, бул."Цар Освободител" №171534704-87228.03.2013 г."ПЕТРОНИЙ 66" ООД
01.04.2013 г.01.11.2013 г.ПОЛЗВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ПЛОЩКАФЕ, БЕЗАЛКОХОЛНИ И АЛКОХОЛНИ НАПИТКИ, СЛАДКИ ИЗДЕЛИЯ13бр.МАСИ и 52бр.СТОЛОВЕгр.Сливен, бул."Цар Освободител" №3574704-81422.03.2013 г."БП ФРАНЧАЙЗ" ЕООД
          
Страница 1 от 15 (743 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
13
14
15
Следваща
[Условие]Създаване на филтър