ОБЩИНА СЛИВЕН

WEB регистри
Изтеглете колона тук, за да групирате по нея
Номер на разрешително
Начална дата
Крайна дата
Дата на прекратяване
Причина за прекратяване
Регистрационен номер
Марка
Модел
Населено място
Наименование на търговеца
Данъчно задължено лице
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
00115.01.2008 г.15.01.2009 г.  СН 67 69 НСОПЕЛАСТРАГР.СЛИВЕНН П М - КОМЕРССТЕФАН МИНЧЕВ 81
00115.01.2009 г.15.01.2010 г.  СН 67 69 НСОПЕЛАСТРАГР.СЛИВЕНН П М - КОМЕРССТЕФАН МИНЧЕВ 81
00115.01.2010 г.15.01.2011 г.  СН 67 69 НСОПЕЛАСТРАГР.СЛИВЕНН П М - КОМЕРССТЕФАН МИНЧЕВ 81
00115.01.2011 г.15.01.2012 г.22.06.2011 г.ВЪРНАТО Р-НОСН 67 69 НСОПЕЛАСТРАГР.СЛИВЕНН П М - КОМЕРССТЕФАН МИНЧЕВ 81
00101.01.2017 г.31.12.2017 г.  СН 24 87 АНШЕВРОЛЕТАВЕОГР.СЛИВЕНСИМБУЛ - СИМЕОН БУЛГАРОВСИМБУЛ - СИМЕОН БУЛГАРОВ
001 С02.02.2012 г.02.02.2013 г.  СН 75 63 АКШКОДАФАБИЯГР.СЛИВЕНН П М - КОМЕРСВИЧО 95 - ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ
001 С05.01.2013 г.05.01.2014 г.  СН 24 87 АНШЕВРОЛЕТКАЛОСГР.СЛИВЕНСИМБУЛ - СИМЕОН БУЛГАРОВСИМБУЛ - СИМЕОН БУЛГАРОВ
001 С05.01.2014 г.05.01.2015 г.  СН 24 87 АНШЕВРОЛЕТКАЛОСГР.СЛИВЕНСИМБУЛ - СИМЕОН БУЛГАРОВСИМБУЛ - СИМЕОН БУЛГАРОВ
001 С05.01.2015 г.05.01.2018 г.01.12.2016 г.параграф 7/1/ от ЗАПСН 24 87 АНШЕВРОЛЕТКАЛОСГР.СЛИВЕНСИМБУЛ - СИМЕОН БУЛГАРОВСИМБУЛ - СИМЕОН БУЛГАРОВ
001 С13.01.2016 г.13.01.2019 г.31.12.2016 г.параграф 7/1/ от ЗАПСН 14 25 ВНШЕВРОЛЕТАВЕОГР.СЛИВЕНОРИОН - ИВАН ХРИСТОВ ЕТОРИОН - ИВАН ХРИСТОВ ЕТ
00217.01.2008 г.17.01.2009 г.  СН 87 93 НСФИАТПУНТОГР.СЛИВЕНН П М - КОМЕРСПЛАСИМ - ПЛАМЕН ВЪНДЕВ
00222.01.2009 г.22.01.2010 г.  СН 90 15 ВВШКОДАФАБИЯГР.СЛИВЕНН П М - КОМЕРСХРИСТО ИВАНОВ ПОПОВ
00222.01.2010 г.22.01.2011 г.  СН 90 15 ВВШКОДАФАБИЯГР.СЛИВЕНН П М - КОМЕРСХРИСТО ИВАНОВ ПОПОВ
00221.01.2011 г.21.01.2012 г.  СН 90 15 ВВШКОДАФАБИЯГР.СЛИВЕНН П М - КОМЕРСАТАНАС ПЕТРОВ ПЕТРОВ
00201.01.2017 г.31.12.2017 г.  СН 04 02 АРДАЧИАЛОГАНГР.СЛИВЕНСТЕДИ - 2010 ООДСТЕДИ - 2010 ООД
002 С22.01.2012 г.22.01.2013 г.  СН 90 15 ВВШКОДАФАБИЯГР.СЛИВЕНН П М - КОМЕРСАТАНАС ПЕТРОВ ПЕТРОВ
002 С03.01.2013 г.03.01.2014 г.08.07.2013 г.ВЪРНАТО РАЗРЕШИТЕЛНОСН 75 24 САШКОДАФАБИЯГР.СЛИВЕНН П М - КОМЕРСКАРИ ТРЕЙД ЕООД
002 С04.01.2014 г.04.01.2015 г.  СН 64 57 НСШКОДАФАБИЯГР.СЛИВЕНЕС - СИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛКИТО - ДИМИТЪР КИРОВ
002 С05.01.2015 г.05.01.2018 г.31.12.2016 г.параграф 7/1/ от ЗАПСН 19 95 АНВАЗ21101ГР.СЛИВЕНН П М - КОМЕРСБОРИ - МИТКО ГЕОРГИЕВ
002 С13.01.2016 г.13.01.2019 г.31.12.2016 г.параграф 7/1/ от ЗАПСН 30 64 АМШКОДАФАБИЯГР.СЛИВЕНМ С - ГРУПИВЕЛИН ДИМИТРОВ ДИМАНОВ
00312.01.2009 г.12.01.2010 г.  СН 81 09 ННФИАТБРАВАГР.СЛИВЕНН П М - КОМЕРССТЕФАН МИНЧЕВ 81
00321.01.2010 г.21.01.2011 г.  СН 81 09 ННФИАТБРАВАГР.СЛИВЕНН П М - КОМЕРССТЕФАН МИНЧЕВ 81
00321.01.2011 г.21.01.2012 г.  СН 81 09 ННФИАТБРАВАГР.СЛИВЕНН П М - КОМЕРССТЕФАН МИНЧЕВ 81
00301.01.2017 г.31.12.2017 г.  СН 88 01 АМДАЧИАСАНДЕРОГР.СЛИВЕНМАВИРИК 69 ЕООДМАВИРИК 69 ЕООД
003 С25.01.2012 г.25.01.2013 г.03.10.2012 г.ВЪРНАТО РАЗРЕШИТЕЛНОСН 81 09 ННФИАТБРАВАГР.СЛИВЕНН П М - КОМЕРССТЕФАН МИНЧЕВ 81
003 С16.01.2013 г.16.01.2014 г.  СН 74 94 ВВШКОДАФАБИЯГР.СЛИВЕНВЕСНА ЕООДКОКО И ТО ЕООД
003 С04.01.2014 г.04.01.2015 г.  СН 64 54 НСШКОДАФАБИЯГР.СЛИВЕНЕС - СИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛПЕНЧО БОРИСОВ БЪРЗАШКИ
003 С09.01.2015 г.09.01.2018 г.24.03.2016 г.ПРЕМИНАВА В БОРИВА - ПЛАМЕН ЛАКОВ ЕТСН 12 11 АНШКОДАОКТАВИЯГР.СЛИВЕНН П М - КОМЕРСБОРИВА - ПЛАМЕН ЛАКОВ
003 С22.01.2016 г.22.01.2019 г.01.04.2016 г.ВЪРНАТО РАЗРЕШИТЕЛНОА 55 97 МВДАЧИАСАНДЕРОГР.СЛИВЕНМ С - ГРУПМ С - ГРУП
00417.01.2008 г.17.01.2009 г.  СН 86 73 ННШКОДАФАБИЯГР.СЛИВЕНН П М - КОМЕРСЖИТАН - ИВКА - АНТОН
00420.01.2009 г.20.01.2010 г.  СН 86 73 ННШКОДАФАБИЯГР.СЛИВЕНН П М - КОМЕРСЖИТАН - ИВКА - АНТОН
00422.01.2010 г.22.01.2011 г.  СН 86 73 ННШКОДАФАБИЯГР.СЛИВЕНН П М - КОМЕРСЖИТАН - ИВКА - АНТОН
00422.01.2011 г.22.01.2012 г.  СН 86 73 ННШКОДАФАБИЯГР.СЛИВЕНН П М - КОМЕРСНЕМЕЦ - ЯНКО ЯНЕВ
00401.01.2017 г.31.12.2017 г.24.11.2017 г.Заповед № РД 15-2662/24.11.2017СН 54 17 КАРЕНОКЛИОГР.СЛИВЕНГАЛАКТИКАГАЛАКТИКА
004 С22.01.2012 г.22.01.2013 г.  СН 86 73 ННШКОДАФАБИЯГР.СЛИВЕНН П М - КОМЕРСНЕМЕЦ - ЯНКО ЯНЕВ
004 С25.01.2013 г.25.01.2014 г.  СН 89 55 ВВДАЧИАЛОГАНГР.СЛИВЕНСТЕФАН ЛАЛЕВ ЕТСТЕФАН ЛАЛЕВ ЕТ
004 С03.01.2014 г.03.01.2015 г.  СН 19 95 АНВАЗ21101ГР.СЛИВЕНН П М - КОМЕРСБОРИ - МИТКО ГЕОРГИЕВ
004 С05.01.2015 г.05.01.2018 г.31.12.2016 г.параграф 7/1/ от ЗАПСН 64 57 НСШКОДАФАБИЯГР.СЛИВЕНЕС - СИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛКИТО - ДИМИТЪР КИРОВ
004 С25.01.2016 г.25.01.2019 г.31.12.2016 г.параграф 7/1/ от ЗАПСН 02 76 АМФИАТПУНТОГР.СЛИВЕНЕС - СИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛВИКТОРИ ДН ЕООД
00521.01.2008 г.21.01.2009 г.24.11.2008 г.ВЪРНАТО РАЗРЕШИТЕЛНО № 1-005СН 67 63 НСДЕУНУБИРАГР.СЛИВЕНН П М - КОМЕРСХРИСТО ИВАНОВ ПОПОВ
00512.01.2009 г.12.01.2010 г.  СН 81 76 ВВСЕАТИБИЗАГР.СЛИВЕНН П М - КОМЕРССТЕФАН МИНЧЕВ 81
00501.03.2010 г.01.03.2011 г.  СН 60 80 САСЕАТКОРДОБАГР.СЛИВЕНН П М - КОМЕРСВАСИЛКА ДИМИТРОВА КИРИЛОВА
00521.04.2011 г.21.04.2012 г.05.04.2012 г.ВЪРНАТО Р-НОСН 60 80 САСЕАТКОРДОБАГР.СЛИВЕНН П М - КОМЕРСРАЛИЦА АНТОНИЕВА ДАНЕВА
00501.01.2017 г.31.12.2017 г.  СН 06 43 ВВШКОДАФАБИЯГР.СЛИВЕНЖИВКО ПЕТКОВ ТРАНС ЕООДЖИВКО ПЕТКОВ ТРАНС ЕООД
005 С23.04.2012 г.23.04.2013 г.18.03.2013 г.ВЪРНАТО РАЗРЕШИТЕЛНОСН 18 26 ККСИТРОЕНБЕРЛИНГОГР.СЛИВЕНН П М - КОМЕРСЯНИС - НИКОЛАЙ ЧАКЪРОВ ЕТ
005 С19.01.2013 г.19.01.2014 г.16.01.2014 г.СМЯНА НА ПРЕВОЗВАЧАСН 33 16 АНШКОДАФАБИЯГР.СЛИВЕНЕС - СИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛАНТОНИЯ 2004 - АНДОН ГАНЧЕВ
005 С19.01.2014 г.19.01.2015 г.  СН 69 51 НСШКОДАФАБИЯГР.СЛИВЕНЗОЯ - ХРИСТО ДИМИТРОВЗОЯ - ХРИСТО ДИМИТРОВ
005 С05.01.2015 г.05.01.2018 г.31.12.2016 г.параграф 7/1/ от ЗАПСН 07 26 АМШКОДАФАБИЯГР.СЛИВЕНЕЛИТ ТАКСИ ООДПЕНЧО БОРИСОВ БЪРЗАШКИ
005 С28.01.2016 г.28.01.2019 г.31.12.2016 г.параграф 7/1/ от ЗАПСН 14 15 АМШКОДАФАБИЯГР.СЛИВЕНМИГ - 53 МИЛУШ КАЗАКОВМИГ - 53 МИЛУШ КАЗАКОВ
00605.02.2008 г.05.02.2009 г.  СН 67 64 НСДЕУНУБИРАГР.СЛИВЕНН П М - КОМЕРСН П М - КОМЕРС
           
Страница 1 от 53 (2607 записа)
Предишна
[1]
2
3
4
5
6
7
51
52
53
Следваща
[Условие]Създаване на филтър